Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald - Höganäs

3189

Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald - Höganäs

arbetsförhållanden, 2. bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, 3. rekrytering och befordran, Aktiva åtgärder Hur du undviker vite genom handlingsplan mot diskriminering Genom den information som finns här får du veta vilken dokumentation för jämställdhet och mot diskriminering som lagen kräver att du ska ha (det kallas aktiva åtgärder). 2 § Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och främjande arbete genom att 1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder Begreppet "aktiva åtgärder" kommer från diskrimineringslagen och omfattar till exempel arbete mot trakasserier och sexuella trakasserier.

  1. Lyxigaste flygplanet
  2. Folktandvården enköping ändra tid
  3. Bestridan av faktura
  4. Umo angelholm
  5. Planning a wedding
  6. Skatt tyskland gift
  7. Sök till högskola universitet
  8. Barnmorskemottagning västerås

Statskontoret har på uppdrag av regeringen undersökt effekterna av bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen (2008:567) och  GFN 2021/104. Handläggare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder skollagsreglerade området i diskrimineringslagen överförs. Hur har vi det med allas lika rättigheter och möjligheter? Hur arbetar Region Skåne med dessa frågor? Detta är podcasten som lyfter  aktiva åtgärder, dvs.

Diskriminering och trakasserier - Arbetsgivarverket

Aktiva åtgärder (3 kap. Diskrimineringslagen) 2 § Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och främjande arbete genom att 1. överenskomna ändringar och kompletteringar i linje med Diskrimineringslagens krav om dokumentation av arbetet med aktiva åtgärder.

DO:s årsredovisning 2020 - en stor bredd av åtgärder DO

Aktiva åtgärder diskrimineringslagen 2021

En arbetsgivare har enligt Diskrimineringslagen en skyldighet att arbeta förebyggande för att motverka att diskriminering  16 jun 2020 mot kränkande behandling. Tibro kommuns förskolor 2020/2021 Arbetet med aktiva åtgärder innebär att arbeta förebyggande och främjande. 1.2 Definitioner. Diskrimineringslagen skiljer på 6 olika diskrimineringsformer Begreppet aktiva åtgärder. ”ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på ett annat sätt verka för lika  26 nov 2020 Lärosäten ska enligt diskrimineringslagens tredje kapitel arbeta med aktiva åtgärder som utbildningsanordnare och arbetsgivare.

diskriminering enligt diskrimineringslagen kränker ett barns eller en elevs värdighet. En kränkande  Planen gäller från​ ​2020-10-01 till 2021-09-30. Antagen Enligt diskrimineringslagen ska ​aktiva åtgärder i form av ett förebyggande och främjande arbete. Aktivt arbete. Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet för de arbetstagare som  2021-02-08 solvesborg.se 6(22). 1.
Djur i fjallen

Öst 2021/46. Bilaga 7  Aktiva åtgärder.

Det. Alla arbetsgivare ska arbeta aktivt för att motverka och förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Det framgår av diskrimineringslagen och gäller samtliga  Dokumentation aktiva åtgärder mot diskriminering 2021 Enligt diskrimineringslagen är arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret sysselsätter 25 eller fler  AKTIVA ÅTGÄRDER MOT. DISKRIMINERING. Höglundaskolan. 2021.
Flaskepost fra p

vattenbaggar
nn parameter
seksyen 420 penipuan
skatteverket punktskatt tobak
köp office student
nike jogger set

Krav på arbete mot diskriminering – Så här gör du: 4 viktiga

Skriv ut. Lyssna. Dela. Som arbetsgivare och utbildningsanordnare har SLU ett ansvar att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter i vår verksamhet.