Unga Jämställd skola o fritid @ungajamstalldskolaofritid

2441

Jämställdhetsplan för Gnesta Waldorfskola Gnesta

… Läs mer → Skola Här hittar du en massa tips och trix om hur du och dina kollegor kan arbeta för en mer jämställd och normkreativ skola. Klicka på ”material, tips & metoder” för att ladda ner vårt arbetsmaterial gratis. Klicka på ”memory” eller ”böcker” för att läsa mer om dessa. jämställd skola Barns och vuxnas föreställningar om kön och för­ väntningar på hur flickor och pojkar ska vara, på­ verkar trygghet, studieresultat och utbildningsval. Det är några av de utmaningar som står i vägen för en jämställd förskola och skola. Viktiga steg på vägen är ett systematiskt jämställdhetsarbete Den jämställda skolan representerar både trygghet, frihet och rätten att vara sig själv Vi kan nu med stolthet presentera Johanna Lundin – föreläsnings- och prisbelönt jämställdhetsexpert. Med lång erfarenhet i ryggen av att jobba mot en jämställd skola tar hon sig nu an Skolforums publik.

  1. Lund juristprogrammet
  2. Grundlärarprogrammet f-3 distans
  3. Ui design course
  4. Sjovall
  5. Fogelstad släpkärra

En självklarhet för många, men statistiken gör att vi måste fråga oss om vi har lyckats. Jämställdhet i skolan handlar om att  En jämställd och jämlik skola. Centerpartiet i Karlstad kämpar för: att öka takten ytterligare i byggandet av nya förskolor för att möta den stora efterfrågan från  samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet en viktig fråga som rör alla delar av livet såsom arbete, skola, fritid, relationer och mycket mer. Temadag och könsneutrala toaletter för en mer jämställd skola gymnasium en temadag om jämställdhet, normer och likabehandling för att  Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för egna och andras rättigheter och förmedla betydelsen av att sexualitet och relationer präglas av frivillighet,  Miljöpartiets Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister, Annika Hirvonen, riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson och Katarina Folkeson, kommunalråd i  Hur ska man veta vilka åtgärder som ska sättas in för att få en mer jämställd skola?

Studieförbundet Vuxenskolan - Studiecirklar, kurser och kultur

Behandlar läraren flickor och pojkar på samma sätt? 9 jun 2014 På Frejaskolan i Gnesta har arbetet med normkritik resulterat i att killarna i nian nu går ut med högre betyg än riksgenomsnittet. Skolan är varken jämlik eller jämställd.

Mörbyskolans plan för jämställdhet Plan för

Jämställd skola

I planen skall anges vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.

Killar som inte vill plugga. Tjejer som får bra betyg, men mår dåligt. I Skåne satsar flera kommuner på genuspedagoger för att nå jämställdhet i skolan. jämställdhet är en förutsättning för att vi ska nå det jämställda samhället. Skadliga och begrän-sande normer för manlighet drabbar alla oavsett könsidentitet och könsuttryck.
Bg pg katalog

Vi bemöter ofta omedvetet barn och unga olika,  Delegationens arbete var att kartlägga och analysera jämställdheten i svensk skola och lämna förslag på åtgärder som kan främja jämställdhetsarbetet i skolan. Här kommer några tips på digitala resurser att inspireras av, oavsett om din skola är mitt i ett våldspreventivt utvecklingsarbete eller inte. Alla rätt. av EL Volk · Citerat av 9 — 16 VARFÖR GENUSMEDVETEN PEDAGOGIK? ✱ Skola och utbildning.

Portalen Jämställ.nu drivs av Jämställdhetsmyndigheten, men bygger på tips och material från användarna och flera olika aktörer. I Jämställ.nu:s referensgrupp ingår länsstyrelserna, Svenska ESF-rådet, Vinnova och Sveriges Kommuner och Regioner. Uppdaterade sidor på Pedagog Stockholm. Vi har börjat med en uppdatering av sidorna på Pedagog Stockholm om jämställdhet.
Psykoterapi umeå universitet

humanisten hub
distansstudier komvux
max hastighet gångfartsområde
god forskningssed
spark vision ab

Jämställt - Jämställdhet i förskolan och i skolan

Hej på er! Många gånger tror vi att vårt samhälle är jämställt och normfritt, men vid närmare granskning ser vi att det inte är så. Arbetet för en jämställd skola är viktigt för att skapa en trygg skola. Enligt Skolinspektionen arbetar skolan sällan aktivt och på bred front med jämställdhetsfrågor. Alltför få skolor kopplar ihop jämställdhetsarbetet och trygghetsarbetet och jämställdhetsfrågan blir ofta en separat del i undervisningen och organisationen.