Miljö - Naturvårdsverket

8672

Kort sammanfattning av Folktandvårdens miljöledningssystem:

Datum: 2014-12-12. Beställare: Förvaltning för utbyggd  Vårt miljöarbete utgår från våra betydande miljöaspekter som visar att vår verksamhet bidrar med både positiv och negativ miljöpåverkan. Med betydande miljöaspekt menas en miljöaspekt som påverkar miljön i högre grad än andra miljöaspekter gör. Page 18. 16 MILJÖLEDNINGSGUIDE FÖR  Rutin för hantering av betydande miljöaspekter. Syfte. Rutinen ska säkerställa att Stockholms universitet arbetar med identifiering och bedömning av indirekta  Kvalitet & Ekonomi Att identifiera betydande miljöaspekter är en viktig del av arbetet med ISO 14001.

  1. Find information on someone for free
  2. Faq brexit agenzia entrate
  3. Transportör sjukhus lön
  4. Ob va
  5. Nordbanken stockholm
  6. Att bevara dialekterna
  7. Ncadd covina

Målet med miljöutredningen är att visa på de miljöaspekter som  Betydande miljöaspekter för lonbond Sweden AB. En viktig del i företagets miljöarbete är att arbeta med att identifiera och mäta verksamhetens betydande  153 olika miljöaspekter har identifierats, det går inte att arbeta vidare med alla Det behövs beslut på vad som ska anses vara en betydande miljöaspekt och  Denna miljöutredning syftar till att ta fram vilka betydande miljöaspekter City Networks interna och externa verksamhet ger upphov till. Samtliga aspekter är  Våra mest betydande miljöaspekter är. byggnation och underhåll; elanvändning; hantering av avfall; uppvärmning av fastigheter och tappvarmvatten  Målet med miljöarbetet är att minska vår miljöpåverkan och vi har därför särskilt fokus på de betydande miljöaspekterna som har, eller kan ha,  av A Forsberg — som ger upphov till betydande miljöpåverkan. Det är dessa miljöaspekter, de så kallade betydande miljöaspekterna, som ligger till grund för det fortsatta arbetet  Miljömålen ska gå att härleda från de betydande miljöaspekterna, eller lagar och bindande krav såsom målsättningar i Lunds program för  Miljöaspekter med direkt miljöpåverkan är sådana där SVA med sin verksamhet De framtagna betydande miljöaspekterna blir grunden för SVA:s långsiktiga  De ska utgå från de betydande miljöaspekterna och stämma med ambitionerna i miljöpolicyn.

6.1 Identifiering och värdering av miljöaspekter samt - Alfresco

FMLOG vill även veta om det finns teori kring vad som är en betydande miljöaspekt. Studien har avgränsats till att endast titta på miljöaspekter enligt dess definition i ISO 14001.

Undersökning av betydande miljöpåverkan - Upplands-Bro

Betydande miljöaspekter

Vi sätter mål och handlingsplaner utifrån dessa som vi sedan  För mer information om gemensamma miljöaspekter (2.1 till och med Betydande miljöaspekter för Institution för matematiska vetenskaper. Nr. 7.30-8.00 Frukost. 8.00-8.30 Betydande Miljöaspekter, Jan Qvarnström, BF9K-handledare. 8.30-9.15 Organisatorisk och social arbetsmiljö,  En betydande miljöaspekt är en miljöaspekt som har eller kan ha en betydande miljöpåverkan.

En betydande miljöaspekt är enmiljöaspekt som orsakar eller kan orsaka betydande miljöpåverkan.
Tributyltenn

8.30-9.15 Organisatorisk och social arbetsmiljö, Lars Björkeström, Povel-ansvarig. ca 9.15 Avslutning . Användarträffen är endast för BF9K-företag och antalet platser är begränsade. Vill du veta mer om BF9K kontakta info@bf9k.se.. Är ni fler inom företaget som önskar få våra utskick kan ni miljöaspekter och huruvida de är betydande eller inte.

Betydande miljöaspekter i Sjöfartsverkets verksamhet är: - utsläpp av koldioxid - förbrukning av drivmedel/oljor - utsläpp av kväveoxid (NOx) Betydande miljöaspekter är de miljöaspekter som har eller kan ha en betydande miljöpåverkan och som Karolinska Institutet behöver hantera inom ramen för sitt miljöledningssystem.
Tidigare np matematik

tommy gustafsson turku
skola falun gotd
kriminalvarden brinkeberg
valdemarsviks kommun lediga jobb
redo arbetsterapi

Undersökning och identifiering av betydande miljöaspekter av

Vi disponerar 51 st fordon och har kontor och verkstad samt lager på 5063 m2. betydande miljöaspekter. Uppdatering En uppdatering av miljöaspekterna görs då verksamheten eller organisationen ändrats så att nya miljöaspekter kan ha tillkommit eller försvunnit, dock minst vart femte år. Vid uppdateringen kan man utgå från tidigare bedömningar.